Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

 


Tytuł: Sesja w dniu 24 marca 2015 roku


Data: 24 marca 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 17 lutego 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2014 rok oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. (druk nr 20/2015).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (druk nr 21/2015).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2014” (druk nr 22/2015).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2014 (druk nr 23/2015).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014” za rok 2014 (druk nr 24/2015).
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 (druk nr 16/2015).
11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 17/2015).
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 25/2015).
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 26/2015).
14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (druk nr 27/2015).
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
17. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
18. Zakończenie sesji.
Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman-Staśkiewicz

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Wyświetleń: 1181

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, dnia:2015-03-17
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, dnia:2015-03-23
POPRZEDNIE WERSJE »« POWRÓT

WYDRUK 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR