Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2017 rok

 


Tytuł: Sesja w dniu 31 stycznia 2017 roku


Data: 31 stycznia 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 (druk nr 107/2016).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 106/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o odstąpienie od wprowadzenia zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska dotyczących organizacji Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 1/2017).
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 7/2017).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 2/2017).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 (druk nr 3/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 5/2017).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 108/2016).
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D. Ś. na działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (druk nr 4/2017).
16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia ponownej skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 6/2017).
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.
Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2017-01-24

Wyświetleń: 1475

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2017-01-24« POWRÓT

WYDRUK 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR