Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2018 rok

 


Tytuł: Sesja w dniu 30 października 2018 roku


Data: 30 października 2018 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25 września i 15 października 2018 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Tarnogórskiego za rok szkolny 2017/2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3257S ul. Imielów w Miasteczku Śląskim" (druk nr 61/2018).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok (druk nr 62/2018).
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (druk nr 63/2018).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok (druk nr 64/2018).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028 (druk nr 65/2018).
12. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
13. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 2018 roku.
14. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu w 2018 rok.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Podsumowanie pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego w V kadencji.
17. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
18. Zakończenie sesji.

 
Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2018-10-29

Wyświetleń: 209

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2018-10-23
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia:2018-10-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia:2018-10-29
POPRZEDNIE WERSJE »« POWRÓT

WYDRUK 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR