Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

 


Tytuł: Sesja w dniu 26 listopada 2013 roku


Data: 26 listopada 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 29 października i 12 listopada 2013 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Raport z wykonania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Środowiska  o przygotowanie i wdrożenie w życie zmiany ustawy o lasach, która umożliwi przekazanie nieruchomości oraz gruntów leśnych nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz samodzielnie wydzierżawianie i wynajmowane nieruchomości (druk nr 144/2013).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie działki gruntu nr 1930/3 położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Śniadeckiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 123/2013).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 141/2013).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 142/2013).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok (druk nr 140/2013).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 143/2013).
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14.
Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15.
Zakończenie sesji.
Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-11-18

Wyświetleń: 1395

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2013-11-18
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2015-02-24« POWRÓT

WYDRUK 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR