Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

 


Tytuł: Sesja w dniu 28 sierpnia 2014 roku


Data: 28 sierpnia 2014 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2014 roku.
4. Informacja o sytuacji finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach za II kwartał 2014 roku.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną uchwały nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach za 2013 rok.
8. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4100/III/114/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
9. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4100/III/124/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o uchwale nr LVIII/531/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok.
10. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w związku z nieudzieleniem w dniu 25 czerwca 2014 roku absolutorium dla Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowskich Górach (druk nr 70/2014).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 1 kwietnia 2014 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 75/2014).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 71/2014).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014 – 2020 (druk nr 72/2014).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr LIV/496/2020 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi (druk nr 73/2014).
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani M. W. na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach (druk nr 68/2014).
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana A. S. na Zarząd Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 69/2014).
18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie sesji.
Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2014-08-21

Wyświetleń: 1206

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2014-08-21
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia:2015-02-24« POWRÓT

WYDRUK 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR