Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych

 


Tytuł: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkól Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14”

Symbol: AZ.272.4.27.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8
3) załącznik do SIWZ nr 10
4) załącznik do SIWZ nr 11
5) załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7 w wersji edytowalnej
6) załącznik do SIWZ nr 9

Data wprowadzenia: 2018-01-19

WIĘCEJ »Tytuł: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn.: "Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1"

Symbol: AZ.272.4.32.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 8 do SIWZ
3) załączniki od nr 1 do nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej
4) załącznik nr 9 do SIWZ
5) załącznik nr 10 do SIWZ
6) załącznik nr 11 do SIWZ
7) zmiana treści SIWZ
8) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data wprowadzenia: 2018-01-15

WIĘCEJ »Tytuł: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14”

Symbol: AZ.272.4.26.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ
3) załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 8
4) załącznik do SIWZ nr 9
5) załącznik do SIWZ nr 10
6) załącznik do SIWZ nr 11
7) załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7 w wersji edytowalnej
8) zapytania do treści SIWZ z dnia 04.01.2018
9) odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ z dnia 04.01.2018
10) zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ - II
11) zmodyfikowany przedmiar robót - branża budowlana
12) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data wprowadzenia: 2018-01-03

WIĘCEJ »Tytuł: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oddymiania klatek schodowych budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.24.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia: 2017-12-06

WIĘCEJ »Tytuł: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne

Symbol: AZ.272.4.30.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-2
4) informacja z otwarcia ofert

Data wprowadzenia: 2017-12-06

WIĘCEJ »

 

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR