Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » Rejestr zmian

 Zmiany w dokumentach i menu BIP

2019-07-17 Utworzenie dokumentu: zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 58 oraz 108/51 z obrębu Tworóg działka 57 z obrębu Tworóg. Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi przy ul.Kościuszki w miejscowości Tworóg w dniu 08.08.2019 o godzinie 10.00
 Przesunięcie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni WSP SA w Tarnowskich Górach
 Przesunięcie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Ochrona parków zabytkowych położonych w Brynku oraz Nakle Śląskim, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego
 Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni WSP SA w Tarnowskich Górach
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 44/268/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 44/267/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 44/266/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.44.2019-Klauza--budowa sieci wodociągowej i przyłącza wody

2019-07-16 Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Ochrona parków zabytkowych położonych w Brynku oraz Nakle Śląskim, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego - część A zamówienia
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.43.2019-Gdawiec-rozbudowa sieci wod-kan
 Edycja dokumentu: Ewidencja fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
 Edycja dokumentu: Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego
 Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
 Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
 Edycja dokumentu: Akty prawa miejscowego - obowiązujące
 Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.07.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14.08.2017 r. w sprawie likwidacji pieczęci nagłówkowych i imiennych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
 Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 42/2019 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.07.2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 12.05.2017 r. w sprawie określenia trybu zamawiania, używania oraz przechowywania pieczęci i pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

2019-07-15 Edycja dokumentu: zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 790/224 z obrębu Pniowiec a działką 1021/204 z obrębu Pniowiec. Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi przy ul.Zakładowa 13 w miejscowości Pniowiec w dniu 05.08.2019 o godzinie 9.00
 Utworzenie dokumentu: zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 790/224 z obrębu Pniowiec a działką 1021/204 z obrębu Pniowiec. Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi przy ul.Zakładowa 13 w miejscowości Pniowiec w dniu 05.08.2019 o godzinie 9.00
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.42.2019 - Budowa sieci gazowej ś/c wraz z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Tarn. Górach przy ul. Lawendowej - PSG Sp. z o.o.
 Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
 Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
 Edycja dokumentu: BA.6743.18.30.2019 - Kościelniak - rozbudowa sieci wodociągowej

2019-07-12 Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.41.2019 - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - sieć gazowa śr/c
 Edycja dokumentu: Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych
 
 
| Następne

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR