Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » Rejestr zmian

 Zmiany w dokumentach i menu BIP

2020-01-28 Przesunięcie dokumentu: Projekty uchwał na sesję w dniu 28 stycznia 2020 roku
 Edycja dokumentu: Rejestr uchwał Rady Powiatu
 Utworzenie dokumentu: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu laboratoriów chemicznych w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"
 Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.4.2020.RP, Rozbudowa sieci wodociągowej, PWiK
 Utworzenie dokumentu: Sesja w dniu 28 stycznia 2020 roku
 Utworzenie dokumentu: Obwieszczenie o wydaniu. Spółce Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, decyzji z dnia 15 stycznia 2020 r. znak GL.RUZ.421.222.2019.PP/TS w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.
 Edycja dokumentu: BA.6743.16.27.2019.AK-budowa sieci kanalizacyjnej -Marwent SC Szmidt Marian, Elwira Bomba
 Edycja dokumentu: BA.6743.19.2.2020.OM - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - rozbudowa sieci gazowej

2020-01-27 Edycja dokumentu: Dane teleadresowe
 Edycja dokumentu: BA.6743.12.1.2020, rozbudowa sieci wodociagowej, Dziewior
 Utworzenie dokumentu: Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2019 roku
 Utworzenie dokumentu: Protokół nr 13/19 z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego w dniu 12.12.2019r.

2020-01-24 Edycja dokumentu: Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji wraz z odpowiedziami
 Edycja dokumentu: Interpelacje i zapytania
 Utworzenie dokumentu: Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.01.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie częściowej refundacji przez pracodawcę kosztów związanych z zakupem przez pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych okularów korygujących wzrok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/535/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/534/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskie na 2020 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/533/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 83/505/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2020rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/532/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/531/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/530/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie kultury, sportu, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/529/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 47/222/2011 z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomościami z późn. zm
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/528/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/527/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia Józefowi Causowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 87/526/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Jankowskiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
| Następne

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR