» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Tytuł:  Krok po kroku do otrzymania pozwolenia na budowę

Załączniki:
1) KARTA INFORMACYJNA - dziennik budowy
2) KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na budowę/rozbiórkę
3) KARTA INFORMACYJNA - przeniesienie decyzji
4) KARTA INFORMACYJNA - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
5) KARTA INFORMACYJNA - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - inwestycje określone w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1b
6) KARTA INFORMACYJNA - zmiana sposobu użytkowania
7) KARTA INFORMACYJNA - przeniesienie zgłoszenia
8) KARTA INFORMACYJNA - samodzielność lokalu
9) KARTA INFORMACYJNA - odstępstwo od zatwierdzonego projektu
10) KARTA INFORMACYJNA - udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2020-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Druki do pobrania

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna
2) Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę lub o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
4) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5) Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie.
6) Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.
7) Oświadczenie projektanta.
8) Wniosek o przeniesienie decyzji na budowę
9) Wniosek o wydanie zaświadczenia o odrębności lokalu
10) Wniosek o przeniesienie zgłoszenia robót budowlanych/ budowy.
11) Zgłoszenie o zamiarze rozbiórki obiektu budowalnego.
12) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
13) Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
14) Wymogi dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2020-01-13

WIĘCEJ »