» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Tytuł:  Druki do pobrania

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna
2) Wymogi dla przydomowej oczyszczalni ścieków
3) ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2)
4) INORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE (B-4)
5) WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ODRĘBNOŚCI LOKALU
6) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA
7) ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH_PB-2
8) ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI_PB-4
9) WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ_PB-9
10) WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA_PB-11
11) WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU STOSOWANIA PRZEPISÓW ART 45A UST 1_PB-13
12) ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI_PB-18
13) WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ_PB-3
14) WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN_PB-14
15) Wniosek o pozwolenie na budowę - PB-1
16) WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIE PROEJKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI (...)
17) WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
18) WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
19) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2021-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Numery rachunków bankowych

Opłaty skarbowe z tytułu spraw załatwianych w Wydziale Budownictwa i Architektury, wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.), należy wpłacać na konto:

Gmina Tarnowskie Góry
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4

Santander Bank Polska S.A.
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486

w tytule należy wskazać:
numer sprawy, nazwę inwestycji, nazwisko/nazwę inwestora.


Data dokumentu: 2021-06-30

Data wprowadzenia: 2021-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Krok po kroku do otrzymania pozwolenia na budowę

Załączniki:
1) KARTA INFORMACYJNA - dziennik budowy
2) KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na budowę/rozbiórkę
3) KARTA INFORMACYJNA - samodzielność lokalu
4) KARTA INFORMACYJNA - odstępstwo od zatwierdzonego projektu
5) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe
6) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
7) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku
8) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy
9) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren
10) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie robót budowlanych
11) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie rozbiórki
12) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od_przepisów techniczno-budowlanych
13) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »