» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Druki do pobrania
Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Trznadel-Cesarz

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2021-03-03

Wyświetleń: 367

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna Wprowadził: Rafał Pankiewicz, Dnia: 2018-05-28, Pobrań: 2119
2) Wymogi dla przydomowej oczyszczalni ścieków Wprowadził: Anna Bernacik, Dnia: 2020-01-13, Pobrań: 1069
3) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) Wprowadził: Martyna Olejnik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 1596
4) ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) Wprowadził: Martyna Olejnik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 483
5) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) Wprowadził: Martyna Olejnik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 1690
6) INORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE (B-4) Wprowadził: Martyna Olejnik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 881
7) WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ODRĘBNOŚCI LOKALU Wprowadził: Martyna Olejnik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 257
8) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA Wprowadził: Martyna Olejnik, Dnia: 2020-10-08, Pobrań: 467
9) ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB WYKONYWANIA INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH_PB-2 Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-25, Pobrań: 620
10) ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI_PB-4 Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-25, Pobrań: 153
11) WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ_PB-9 Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-25, Pobrań: 151
12) WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA_PB-11 Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-25, Pobrań: 85
13) WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WYŁĄCZENIU STOSOWANIA PRZEPISÓW ART 45A UST 1_PB-13 Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-25, Pobrań: 77
14) ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI_PB-18 Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-02-25, Pobrań: 110
15) WNIOSEK O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ_PB-3 Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-03-03, Pobrań: 126
16) WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN_PB-14 Wprowadził: Piotr Trznadel-Cesarz, Dnia: 2021-03-03, Pobrań: 66

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-30
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-30
Usunięcie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-30
Usunięcie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-30
Przywrócenie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-30
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2011-07-30
Usunięcie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-01-02
Przywrócenie dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-01-02
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-01-02
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-01-02
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-01-02
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-03-02
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2012-05-30
Usunięcie dokumentu: Edgar Bronicki, dnia: 2014-01-29
Przywrócenie dokumentu: Edgar Bronicki, dnia: 2014-01-29
Edycja dokumentu: Marek Cieśla, dnia: 2016-12-12
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-04-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-04-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-04-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-04-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-04-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-04-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-04-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2017-04-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-01-19
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-02-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-02-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-02-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-02-20
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-04-24
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-05-14
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-05-25
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-05-28
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-05-28
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-05-28
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-05-28
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-05-28
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2018-06-11
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2019-09-11
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2019-10-30
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2019-11-20
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-01-02
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Rafał Pankiewicz, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Anna Bernacik, dnia: 2020-01-13
Edycja dokumentu: Martyna Olejnik, dnia: 2020-10-08
Edycja dokumentu: Martyna Olejnik, dnia: 2020-10-08
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-25
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-25
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-25
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-02-26
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-03-01
Edycja dokumentu: Piotr Trznadel-Cesarz, dnia: 2021-03-03
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK