» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich

Tytuł:  Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa

Załączniki:
1) Wniosek
2) Oświadczenie
3) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wypłata udzielonej repatriantowi przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji jednorazowej pomocy ze środków budżetu państwa na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2014r . poz. 1392)

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aktywizacja zawodowa repatriantów

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Możliwość udzielenia pomocy finansowej Repatriantowi, który przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwał na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkaniowego w miejscu osiedlenia się w Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1392)

Załączniki:
1) Wniosek
2) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »