» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 16/92/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Piotrowi Tomczewskiemu - Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"

Symbol: 16/92/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/91/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udzilenia pełnomocnictwa Mariuszowi Sroce - Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno -Ekonomicznych w Radzionkowie do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie sie przez całe życie"

Symbol: 16/91/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr 16/90/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Ryszardowi Mitrędze - dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcacych im. M. Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Leonarda da Vinci w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe zycie"

Symbol: 16/90/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/89/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Aleksandrze Dawid - dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Leonardo da Vinci w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie"

Symbol: 16/89/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/88/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Dariuszowi Panek - Likwidatorowi Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentacji wniosku w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

Symbol: 16/88/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/87/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia Krzysztofowi Rewersowi - Prezesowi Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentacji wniosku w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

Symbol: 16/87/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/86/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 238/1204/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 października 2009 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 16/86/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/85/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami za 2011 rok

Symbol: 16/85/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/84/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 16/84/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 16/83/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 16/83/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-04

WIĘCEJ »
POWRÓT