» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tytuł:  Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Oświadczenie
2) Karta informacyjna
3) Wniosek

Data wprowadzenia: 2021-07-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych CITES (płazy, gady, ptaki, ssaki)

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2020-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dot. zmiany przepisów w zakresie gospodarowania odpadami

Data wprowadzenia: 2020-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zezwolenie na zbieranie odpadów.

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-02-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-01-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka nie znajduje się w uproszczonym planie urządzenia lasu oraz nie wymaga uzyskania decyzji, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach.

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) Wniosek

Data wprowadzenia: 2020-01-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zatwierdzenie projektu prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Wniosek
2) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie decyzji dotyczącej rekultywacji gruntów w kierunku rolnym lub leśnym

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydanie decyzji zezwalającej na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Załączniki:
1) Wniosek

Data wprowadzenia: 2019-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pozyskanie drewna na działce/działkach leśnych

Załączniki:
1) Zawiadomienie pozyskiwanie drewna na działkach leśnych

Data wprowadzenia: 2018-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uzgodnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Załączniki:
1) uzgodnienie SANEPID

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uzgodnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Załączniki:
1) Uzgodnienie RDOŚ

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego za lata 2013-2014

Symbol: OSR.R.602.1.2015

Załączniki:
1) Raport za lata 2013-2014

Data wprowadzenia: 2016-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Opinia dot. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu tarnogórskiego.

Symbol: RDOŚ-24-WOOŚ/0713/20/09/JB

Załączniki:
1) opinia

Data dokumentu: 2009-02-13

Data wprowadzenia: 2009-07-14

WIĘCEJ »
POWRÓT