» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »

Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »

Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2018-05-09

WIĘCEJ »

Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2017-09-07

WIĘCEJ »

Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
Symbol: OŚR.G.

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2016-09-26

WIĘCEJ »

Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
Symbol: OŚR.G.

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2016-09-26

WIĘCEJ »

Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
Symbol: OŚR.G.

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2015-10-20

WIĘCEJ »

Tytuł:  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji - dla wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie
Symbol: OŚR

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2015-10-20

WIĘCEJ »

« POWRÓT