» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 18/103/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku

Symbol: 18/103/2011

Załączniki:
1) 18/103/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 721.43 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/102/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez powiatowe jednostki organizacyjne

Symbol: 18/102/2011

Załączniki:
1) 18/102/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 238.56 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/101/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Referatu Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 18/101/2011

Załączniki:
1) 18/101/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 79.52 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/100/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Referatu Administrowania Zasobem Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 18/100/2011

Załączniki:
1) 18/100/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 76.87 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/99/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Referatu Kultury w Wydziale Kultury, promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 18/99/2011

Załączniki:
1) 18/99/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 85.37 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/98/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał IV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 18/98/2011

Załączniki:
1) 18/98/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 98.01 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/97/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognoza kwoty długu na lata 2011-2020

Symbol: 18/97/2011

Załączniki:
1) 18/97/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 220.22 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/96/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Symbol: 18/96/2011

Załączniki:
1) 18/96/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 73.46 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 18/95/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 18/95/2011

Załączniki:
1) 18/95/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 453.32 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/94/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 18/94/2011

Załączniki:
1) 18/94/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 90.53 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 18/93/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 18/93/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 310.18 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-17

WIĘCEJ »
POWRÓT