» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2011 roku

Uchwała nr 22/107/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaSymbol: 22/107/2011

 

 

Uchwała nr 22/107/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 21 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie:

skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 r.  z późniejszymi zmianami w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142  poz. 1592. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazuje się Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 22/107/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 21 lutego 2011 r.

 

 

Uchwała nr …../……/2011

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia ………………. 2011 roku

 

 

w sprawie:

zmiany uchwały nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia
26 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Na podstawie art. 12  pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010r. z późniejszymi zmianami w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poprzez zastąpienie w § 4 ust. 3 Regulaminu Przyznania Wsparcia, w zakresie liczby beneficjentów, którym zostanie przyznane wsparcie cyfry "50" cyfrą "55".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Uzasadnienie

 

W grudniu ubiegłego roku zakończył się nabór wniosków do projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole". Jest to projekt realizowany w ramach działania  8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest wyposażenie  50 gospodarstw domowych w laptopy z dostępem do Internetu na 5 lat oraz dwóch szkół w pracownie komputerowe.

Łącznie złożono 63 wnioski, z których 55 rozpatrzono pozytywnie. Zgodnie z obowiązującą umową oraz regulaminem wsparcie może uzyskać 50 osób. W związku z powyższym, aby wszyscy, którym pozytywnie rozpatrzono wniosek otrzymali wsparcie, powiat tarnogórski 13 stycznia 2011 wystąpił do Instytucji Pośredniczącej o zmiany polegające między innymi na zwiększeniu liczby beneficjentów do 55, gdyż środki finansowe przeznaczone na laptopy i dostęp do internetu są wystarczające na tyle, żeby wsparciem objąć większą liczbę osób.

14 lutego 2011 powiat otrzymał pismo od Instytucji Pośredniczącej, w którym wyraziła zgodę na proponowaną zmianę.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana w § 4 ust. 3 regulaminu liczby beneficjentów z 50 na 55.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2011-03-09

Wyświetleń: 1219

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-03-09

« POWRÓT

WYDRUK