» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku

Uchwała nr 24/117/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woliSymbol: 24/117/2011

 

Uchwała nr 24/117/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia  28 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie:

udzielenia Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

 

Na podstawie: art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity                        Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

1.       Upoważnia się Henryka Bonka - Naczelnika Wydziału Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie kompetencji Wydziału Transportu i Dróg Publicznych.

2.       Upoważnienie uprawnia do samodzielnego działania w zakresie opisanym w ust. 1 z wyjątkiem zawierania umów, które wymagają współdziałania z Członkiem Zarządu.

3.       Dokument upoważnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4.       Powyższe upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy z Henrykiem Bonkiem lub wcześniej z chwilą cofnięcia upoważnienia.

5.       Upoważnienie nie może być przenoszone na inne osoby.  

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

Załącznik do uchwały nr 24/117/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lutego 2011 r.

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE nr 15/2011

 

 

Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

 

1.       Lucynę Ekkert - Starostę  Tarnogórskiego, 

2.       Andrzeja Pilota - Wicestarostę  Tarnogórskiego

udziela upoważnienia Henrykowi Bonkowi - Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie kompetencji Wydziału Transportu i Dróg Publicznych.

Upoważnienie uprawnia do samodzielnego działania w zakresie opisanym powyżej z wyjątkiem zawierania umów, które wymagają współdziałania z Członkiem Zarządu.

 

 

 

Tarnowskie Góry, dnia 28 lutego 2011 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                                               ………………………………………..

    (Podpis Wicestarosty)                                                                      (Podpis Starosty)

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2011-03-09

Wyświetleń: 1235

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-03-09

« POWRÓT

WYDRUK