» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku

Uchwała nr 24/118/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał V sesji Rady Powiatu w Tarnowskich GórachSymbol: 24/118/2011

 

Uchwała nr 24/118/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lutego 2011 roku

 

 

                                                                w sprawie:

podziału zadań związanych z realizacją uchwał V sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonuje się podziału zadań związanych z realizacją uchwał V sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 22 lutego 2011 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 24/118/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lutego 2011 roku

 

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

 

1.   

V/64/2011

w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku

 

Wykonuje:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Nadzoruje:

Starosta Tarnogórski

2.   

 

V/65/2011

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego                         na 2011 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

3.   

 

V/66/2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

4.   

 

V/67/2011

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

 

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

5.   

 

V/68/2011

w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Marian Szukalski

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2011-03-09

Wyświetleń: 1322

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-03-09

« POWRÓT

WYDRUK