» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Tytuł:  KARTA PARKINGOWA

Symbol: PZO

Załączniki:
1) Karta informacyjna
2) wniosek o wydanie karty parkingowej (od 01.07.2021r)

Data dokumentu: 2014-08-28

Data wprowadzenia: 2021-07-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  przedłużenie ważności orzeczenia

Załączniki:
1) przedłużenie terminu orzeczenia

Data wprowadzenia: 2021-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/ duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność bądź stopień niepełnosprawności

Symbol: PZO

Załączniki:
1) KOMUNIKAT w sprawie trybu wydawania nowych legitymacji.
2) WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
3) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2021-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Symbol: PZO

Załączniki:
1) wniosek o wydanie orzeczenia o ulgach
2) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2021-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Symbol: PZO

Załączniki:
1) DRUK ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O STANIE ZDROWIA
2) Oświadczenie o celu złożenia wniosku - karta parkingowa
3) Oświadczenie o miejsu pobytu
4) Wniosek o wydanie orzeczenia
5) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2021-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia (wyłącznie do orzeczeń wydanych na podstawie schorzeń definiowanych jako choroby psychiczne, a nie zawierających w swej treści symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, wydanych od dnia 27 czerwca 2018r. do dnia 22 października 2018 r.)

Załączniki:
1) wniosek ON o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności

Data wprowadzenia: 2018-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Symbol: CON

Data wprowadzenia: 2011-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Symbol: CON

Załączniki:
1) DOFINANSOWANIE NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

Data wprowadzenia: 2011-07-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnoprawności i stopniu niepełnosprawności wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności można złożyć NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 30 DNI PRZED UPŁYWEM WAŻNOŚCI POSIADANEGO ORZECZENIA.

Załączniki:
1) Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Data wprowadzenia: 2010-01-18

WIĘCEJ »
POWRÓT