» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Tytuł:  Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Symbol: PZO

Załączniki:
1) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Typ: DOC, Rozmiar: 37 KB
2) Wniosek w sprawie wydania orzeczenia Typ: DOC, Rozmiar: 87.5 KB
3) Karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 226 KB

Data dokumentu: 2022-01-24

Data wprowadzenia: 2024-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  KARTA PARKINGOWA UWAGA!!! ZMIANA WNIOSKU O KARTĘ PARKINGOWĄ OD DNIA 29.09.2023 r. wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany OSOBIŚCIE

Symbol: PZO

Załączniki:
1) druk wniosku o wydanie kart parkingowej Typ: DOCX, Rozmiar: 54.14 KB
2) Karta informacyjna Typ: DOC, Rozmiar: 225 KB

Data dokumentu: 2023-09-28

Data wprowadzenia: 2024-06-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dotycząca przedłużenia ważności kart parkingowych

Symbol: PZO

Załączniki:
1) Informacja dot. kart parkingowych Typ: DOCX, Rozmiar: 13.07 KB

Data wprowadzenia: 2024-05-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  ŚWIADCZENIE WSPOMAGAJĄCE - WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA SKŁADA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 40-024 KATOWICE UL. POWSTAŃCÓW 41A

Załączniki:
1) WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJACEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA Typ: DOCX, Rozmiar: 152.85 KB
2) KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY TRUDNOŚCI W ZAKRESIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIAZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM Typ: DOCX, Rozmiar: 47.1 KB

Data wprowadzenia: 2024-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

Symbol: Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Załączniki:
1) Wniosek LON Typ: PDF, Rozmiar: 191.16 KB

Data wprowadzenia: 2023-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Symbol: PZO

Załączniki:
1) wniosek o wydanie orzeczenia o ulgach Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2023-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  przedłużenie ważności orzeczenia

Załączniki:
1) przedłużenie terminu orzeczenia Typ: PDF, Rozmiar: 547.48 KB

Data wprowadzenia: 2021-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie zaświadczenia (wyłącznie do orzeczeń wydanych na podstawie schorzeń definiowanych jako choroby psychiczne, a nie zawierających w swej treści symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, wydanych od dnia 27 czerwca 2018r. do dnia 22 października 2018 r.)

Załączniki:
1) wniosek ON o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności Typ: PDF, Rozmiar: 300.14 KB

Data wprowadzenia: 2018-10-30

WIĘCEJ »
POWRÓT