» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 29/130/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 - 2014

Symbol: 29/130/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1130.77 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/129/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2010 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2010 rok

Symbol: 29/129/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 2264.47 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/125/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku z późn. zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 29/125/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 95.3 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/126/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do sukcesu"

Symbol: 29/126/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 70.15 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/127/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystapienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejkisego Funduszu Społecznego pn. "Odważnie w przyszłośc"

Symbol: 29/127/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 70.22 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/131/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 29/131/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 280.89 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/132/2011 Zarżadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 29/132/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 75.46 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/133/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowkskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwąły w sprawie zmian w budzecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 29/133/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1932.36 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/134/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020

Symbol: 29/134/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 688.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/135/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/12/2010 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 29/135/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 61.88 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/136/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/10/2010 Zarzadu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 29/136/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 65.27 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 29/137/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/11/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych oraz najem składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 29/137/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 65.61 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr 29/128/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za 2010 rok

Symbol: 29/128/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 3402.5 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
POWRÓT