» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2011 r.

Tytuł:  Uchwała nr 32/151/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pt: "Budowa drogi łączącej ulicę Długą z ulicą Knosały w Radzionkowie"

Symbol: 32/151/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 416.51 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/152/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogóskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 32/152/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 414.84 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/153/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacycyjnej dla Pani Renaty Gacki - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 32/153/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 46.27 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/150/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogróskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2010 rok, z wykonania planu finansowego za rok 2010 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 32/150/2011

Załączniki:
1) sprawozdanie strony od 1-50 Typ: PDF, Rozmiar: 2925.43 KB
2) sprawozdanie strony od 51-97 Typ: PDF, Rozmiar: 2458.25 KB
3) załączniki do sprawozdania Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/149/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/66/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Symbol: 32/149/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 81.16 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/148/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020

Symbol: 32/148/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 643.8 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/147/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 32/147/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1330 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 32/146/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych tj. od wydania nowych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osoby, których nieruchomości położona są w miejscowości Nakło Śląskie

Symbol: 32/146/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 72.34 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
POWRÓT