» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 maja 2011 roku

Tytuł:  Uchwala nr 43/200/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia sposobu jej działania

Symbol: 43/200/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 321.04 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 43/199/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zgłoszenia zastrzeżeń do podjętej przez Radę Miejską w Miasteczku Śląskim uchwały nr VI/28/11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin - Zachód

Symbol: 43/199/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 64.34 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 43/198/2011 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu "NOVA" Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 43/198/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 66.44 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
POWRÓT