» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 45/211/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie całkowitego umorzenia wierzytelności pieniężnych wobec Pani ..........

Symbol: 45/211/2011

Załączniki:
1) 45/211/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 200 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/210/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie całkowitego umorzenia wierzytelności pieniężnych wobec Pana ...................

Symbol: 45/210/2013

Załączniki:
1) 45/210/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 193.07 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/203/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach i Zarządowi Województwa Śląskiego "Sprawozdania z reazlizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015 obejmującego okres sprawozdawczy za lata 2009 i 2010 rok".

Symbol: 45/203/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/203/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 32.93 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/204/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 45/204/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/204/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 742.09 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/205/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2020

Symbol: 45/205/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/205/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 53.04 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/206/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 45/206/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/206/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 464.16 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/207/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał VIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 45/207/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/207/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 71.96 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/208/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości treści wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 45/208/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/208/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 119.63 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/209/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Symbol: 45/209/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/209/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 78.92 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/212/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie odwołania Pani Katarzyny Adach ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 45/212/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/212/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 27.52 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
POWRÓT