» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 56/279/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Krzysztofa Horzeli pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego w Radzie Fundacji Lokalna Grupa Działania ,,Spichlerz Górnego Śląska"

Symbol: 56/279/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/279/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 71.09 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/278/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/278/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/278/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 48.39 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/277/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 2312S położonej w miejscowości Woźniki na terenie powiatu lublinieckiego

Symbol: 56/277/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/277/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 124.63 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/276/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Ewelinie Kulawik - Likwidatorowi Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentacji wniosku w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego

Symbol: 56/276/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/276/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 68.64 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/275/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/275/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/275/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 892.42 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/274/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącego wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych

Symbol: 56/274/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/274/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 65.37 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/273/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Symbol: 56/273/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/273/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 707.22 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/272/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 56/272/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/272/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 900.26 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/271/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 56/271/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/271/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 62.74 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/270/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 56/270/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 56/270/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 63.74 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 56/269/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 56/269/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 56/269/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 202.13 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
POWRÓT