» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 59/290/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 59/290/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/290/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 73.33 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/291/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zmiany uchwały nr 227/XL/2005 z dnia 25.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej obszaru Miasta Kalety

Symbol: 59/291/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/291/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 37.8 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/289/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 59/289/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/289/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 81.5 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/288/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 59/288/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/288/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 359.54 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/287/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 59/287/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/287/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1054.42 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/286/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 59/286/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/286/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 117.21 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/285/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 59/285/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/285/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 404.94 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/284/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 59/284/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/284/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 238.09 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/283/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym składników majątku ruchomego, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego na rzecz spółki pracowniczej Auto Land Service sp. z o. o.

Symbol: 59/283/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/283/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 308.74 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 59/282/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 294/1470/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym składników majątku ruchomego, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego na rzecz spółki pracowniczej Auto Land Service sp. z o. o.

Symbol: 59/282/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 59/282/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 32.08 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
POWRÓT