» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 lipca 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 63/315/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Jaworskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 63/315/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/315/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 39.61 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/314/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Kamińskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 63/314/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/314/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 39.97 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/313/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie: udzielenia Izabeli Dittmann - Naczelnikowi Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji wniosku w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia".

Symbol: 63/313/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/313/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 73.09 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/312/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie przekazania Aleksandrze Król-Skowron - Członkowi Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w przypadku nieobecności Sekretarza Powiatu kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Symbol: 63/312/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/312/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 36.42 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/311/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej drogi łączącej ulicę C.K. Norwida z działką nr 76/20 km. 15 w Radzionkowie

Symbol: 63/311/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/311/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 70.52 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-28

WIĘCEJ »
POWRÓT