» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 70/359/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Symbol: 70/359/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 70/359/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 130.47 KB
2) Wniosek Typ: PDF, Rozmiar: 923.7 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/363/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie: skierowania do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na "Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach".

Symbol: 70/363/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 70/363/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 134.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/362/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - części wschodniej i zachodniej

Symbol: 70/362/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 70/362/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 36.62 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/361/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Dobrzańskiemu - Likwidatorowi WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji upoważnienia do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji wniosku w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

Symbol: 70/361/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 70/361/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/360/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Nakle Śl. przy ul. Powstańców 2b

Symbol: 70/360/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 70/360/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 288.08 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 70/358/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie: wydania opinii do planowanej inwestycji pod nazwą "Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej" przy MPL "Katowice" w Pyrzowicach

Symbol: 70/358/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 70/358/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 60.26 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-16

WIĘCEJ »
POWRÓT