» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 80/395/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Justyny Czarneckiej i Anny Górniak do udziału w czynnościach geodezyjnych

Symbol: 80/395/2011

Załączniki:
1) 80/395/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 260.25 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/402/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020

Symbol: 80/402/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1062.4 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/401/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 wrzesnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 80/401/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 2396.44 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/400/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok.

Symbol: 80/400/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 100.9 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/399/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 80/399/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 527.03 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/398/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmianw budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 80/398/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1746.48 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/397/2011 Zarządu Powiatu w tarnwoskich Górach z dnia 12 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 80/397/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 87.02 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/396/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 80/396/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 297.37 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/394/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/12/2010 Zarządu Powiatu w Tarnwoskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego (z późn. zm. )

Symbol: 80/394/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 55.35 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/393/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 wrzesnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/11/20110 Zarządu Powiatu w Tarnwoskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych oraz najem składników majątkowych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego (zpóźn. zm. )

Symbol: 80/393/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 58.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/392/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4/10/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu tarnogórskiego (z późn. z.m. )

Symbol: 80/392/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 59.25 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/391/2011 Zarządu Pwoiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 215/1481/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 80/391/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 35.94 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/390/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 215/1473/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków o kompetencji w zakresie gospodarowania pwoerzonym mieniem dla Dyrektora Zespołu Szkół Elektroniczno -Ekonomicznych w Kaletach

Symbol: 80/390/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 36.11 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/389/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 wrzesnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 215/1467/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Zespołu Szkół Gastronimoczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 80/389/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 36.8 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/388/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 80/388/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 170.45 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 80/387/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 września 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: 80/387/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 491.45 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-07

WIĘCEJ »
POWRÓT