» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 89/432/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 89/432/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/432/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 87.59 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/431/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 89/431/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/431/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 88.67 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/430/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21A poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego

Symbol: 89/430/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/430/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 57.51 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/429/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie nadania statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr XXXIV/323/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28października 2008 roku w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Symbol: 89/429/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/429/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 102.78 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/428/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020

Symbol: 89/428/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/428/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 844.07 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/427/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 89/427/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/427/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 478.67 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/426/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 89/426/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 89/426/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 120.55 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/425/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 89/425/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/425/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 958.29 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/424/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 89/424/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/424/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 2655.37 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/423/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 89/423/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/423/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 175.48 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 89/422/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskieo na 2011 rok

Symbol: 89/422/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 89/422/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 600.31 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-14

WIĘCEJ »
  »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2011 roku

POWRÓT