» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 91/441/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 17 października 2011 roku w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Symbol: 91/441/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 91/441/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 22.98 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 91/440/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 17 października 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z Powiatu Lublinieckiego przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 91/440/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 91/440/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 63.83 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 91/439/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 października 2011 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu rocznego Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Symbol: 91/439/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 91/439/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 297.32 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-04

WIĘCEJ »
POWRÓT