» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 99/465/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 99/465/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 99/465/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 5881.33 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/470/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na ponowne użyczenie nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ulicy Parkowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Symbol: 99/470/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 99/470/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 116.73 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/469/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 99/469/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 99/469/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 685.34 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/468/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchylenia Nr XXI/207/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad i warunków używania sztandaru Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 99/468/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 99/468/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 56.51 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/467/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w tarnowskich Górach Nr VI/73/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 99/467/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 99/467/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 122.61 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/466/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 99/466/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 99/466/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 968 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/464/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace nadesłane na konkurs fotograficzny " Powiat tarnogórski w obiektywie 2011"

Symbol: 99/464/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 99/464/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 49.78 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/463/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w tarnowskich Górach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. " Profesjonalizm w Urzędzie"

Symbol: 99/463/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 99/463/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 74.86 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/462/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 99/462/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 99/462/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 106.07 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/461/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 99/461/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 99/461/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 114.16 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 99/460/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 99/460/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 99/460/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 327.01 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
POWRÓT