» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 100/476/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska na lata 2007-2015" za lata 2009 i 2010

Symbol: 100/476/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 100/476/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 28.05 KB
2) Raport Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/477/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie udzielenia Adamowi Grabowskiemu - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Miedarach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 100/477/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 100/477/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 69.45 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/475/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie aktualizacji załącznika do uchwały Nr XVI/177/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015"

Symbol: 100/475/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 100/475/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 64.61 KB
2) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/474/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Symbol: 100/474/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 100/474/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 958.08 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/473/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 100/473/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 100/473/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 106.75 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/472/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 100/472/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 100/472/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 369.49 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/471/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 100/471/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 100/471/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 4770.92 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-24

WIĘCEJ »
POWRÓT