» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 106/507/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków Komitetu Sterującego projektu " Mam zawód mam pracę w regionie" oraz udzielenia członkom Komitetu Sterującego upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 106/507/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 106/507/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 93.99 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 106/506/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 r.

Symbol: 106/506/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 106/506/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 65.65 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 106/505/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/61/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: Uchwała nr 106/505/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 106/505/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 172.26 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 106/504/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 106/504/20111

Załączniki:
1) Uchwała nr 106/504/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 792.97 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 106/503/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/61/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 106/503/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 106/503/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 91.85 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 106/502/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 106/502/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 106/502/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 359.7 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 106/501/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 106/501/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 106/501/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 2484.85 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 106/500/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 07 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej nieruchomości nr 3540/211 - km 1 Jędrysek, obręb Kalety

Symbol: 106/500/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 106/500/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 119.21 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
POWRÓT