» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 107/515/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 101/481/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie odwołania Pana Piotra Tomczewskiego ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach oraz udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Symbol: 107/515/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 107/515/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 78.17 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/514/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 r.

Symbol: 107/514/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 107/514/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 68.02 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/513/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 107/513/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 107/513/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 72.92 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/512/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 107/512/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 107/512/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 229.2 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/511/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/61/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 107/511/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 107/511/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 85.14 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/510/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 107/510/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 107/510/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 209.13 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/509/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a WSP S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, której przedmiotem będą budynki i budowle usytuowane na nieruchomości położonej przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 107/509/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 107/509/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 81.86 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 107/508/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018

Symbol: 107/508/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 107/508/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 53.4 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
POWRÓT