» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 115/566/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 115/566/2011

Załączniki:
1) 115/566/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 181.17 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/565/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie udzielenia Eugeniuszowi Wesołkowi - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych przez jednostkę w roku budżetowym i w latach następnych

Symbol: 115/565/2011

Załączniki:
1) 115/565/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 439.7 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/564/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach Pani Brygidzie Bochenek

Symbol: 115/564/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/564/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 200.92 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/563/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 115/563/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/563/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 427.87 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/562/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 115/562/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/562/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 947.76 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/562/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 115/562/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/562/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 947.76 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/561/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 115/561/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/561/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 664.21 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/560/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 115/560/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/560/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 754.53 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/559/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 115/559/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/559/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1630.75 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/558/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 115/558/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/558/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 414.44 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/557/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Symbol: 115/557/2011

Załączniki:
1) 115/557/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 414.91 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/556/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

Symbol: 115/556/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/556/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 414.3 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/555/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Symbol: 115/555/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/555/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 426.52 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/554/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Symbol: 115/554/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/554/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 431.14 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/553/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Symbol: 115/553/2011

Załączniki:
1) Uchwała 115/553/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 414.01 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/552/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Symbol: 115/552/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/552/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 379.1 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/551/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Symbol: 115/551/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/551/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 369.05 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/550/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Symbol: 115/550/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 115/550/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 377.67 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
POWRÓT