» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 6/2012 z dnia 24.01.2012 roku w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowychSymbol: OR.Z.1430.6.2012

Zarządzenie nr 6/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia  23.01.2012 r.

w sprawie: rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Wprowadza się miesięczną kartę drogową stanowiącą rozliczenie pracy samochodów służbowych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Karty drogowe wraz z obliczeniem zużycia paliwa wypełnia pracownik, któremu powierzono pojazd do codziennej obsługi.
2. Kontrolę kart przeprowadza wyznaczony pracownik Wydziału Organizacyjnego.
3. Karty drogowe przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym.

§ 3

Wprowadza się normy zużycia paliw płynnych:
1. Samochód osobowy marki OPEL INSYGNIA EDITION, silnik - 1,8 16V, paliwo - benzyna 95 zużycie: 10,8 l/100km
2. Samochód osobowy marki CITROEN BERLINGO, silnik - 1,6 HDi, paliwo - olej napędowy zużycie: 6,7 l/100km

§ 4

Przekroczenie zużycia paliwa może być uznane w okresie zimowym tj. 1 listopada do 31 marca w zależności od warunków atmosferycznych w granicach do 10% normy. Uznania przekroczenia norm dokonuje naczelnik Wydziału Organizacyjnego na wniosek wyznaczonego pracownika tego wydziału.

§ 5

1. Ustalone normy zużycia paliwa należy na bieżąco analizować. W przypadku samochodu posiadającego urządzenie komputerowe - pokładowe należy dokonywać odczytu z komputera
po zakończeniu każdej jazdy z koniecznością wpisu do karty drogowej (odczyt z licznika głównego przed i po jeździe, ilość przejechanych kilometrów, zużycie rzeczywiste paliwa).
2. Okresowa analiza zużycia paliwa jest podstawą do aktualizacji norm zużycia raz w roku.

§ 6

Traci moc obowiązującą Zarządzenie 75/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie rozliczenia pracy eksploatowanych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach samochodów służbowych z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 8

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2012r.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-01-24

Data wprowadzenia: 2012-01-24

Wyświetleń: 1031

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 6/2012 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-02-07, Pobrań: 640

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-01-24

« POWRÓT

WYDRUK