» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 7/2012 z dnia 06.02.2012 roku w sprawie powołania roboczego zespołu ds. utworzenia planu inwestycji i remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012-2014Symbol: OR.Z.1430.7.2012

Zarządzenie nr 7/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 6.02.2012 roku

w sprawie powołania roboczego zespołu ds. utworzenia planu inwestycji i remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012-2014

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)w związku z Uchwałą Nr XIX/189/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Zarządzam, co następuje:
 
§ 1

1. Powołuje się zespół roboczy ds. utworzenia planu inwestycji i  remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012-2014 składający się z:
1) Zarządu Powiatu:
a. Lucyna Ekkert  - Starosta Tarnogórski
b. Andrzej Pilot - Wiecestarosta Tarnogórski
c. Marian Szukalski - Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
d. Aleksandra Król-Skowron - Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
2) Pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:
a. Joanna Krawczyńska  - Naczelnik Wydziału Inwestycji
b. Agata Kamińska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem
c. Adam Guzowski - Inspektor w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej
d. Izabela Dittmann  -  Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
e. Bartosz Skawiński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
f. Rałał Ulfik -Inspektor w Wydziale Inwestycji
g. Agnieszka Nowak - Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów
3) Przedstawicieli jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego:
a. Eugeniusz Wesołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
b. Jacek Bis - Przedstawiciel Spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
2. Zespół roboczy ds. utworzenia planu inwestycji i remontów Powiatu  Tarnogórskiego na lata 2012-2014 powołuje się na okres od 6 lutego do 20  lutego 2012r.

§2

1. Do zadań zespołu będzie należało stworzenie planu inwestycji i  remontów na lata 2012 - 2014  dla Powiatu Tarnogórskiego.
2. Pracami zespołu kierować będzie Starosta Tarnogórski;
3. Stworzony program zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach;
4. Praca w zespole odbywać się będzie w czasie godzin funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach;
5. Zobowiązuje się naczelników i kierowników komórek organizacyjnych  Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz dyrektorów powiatowych  jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego do udzielania  wszelkich  informacji z zakresu działania komórki/jednostki organizacyjnej na wniosek Członków Zespołu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sporządził: A. Król-Skowron
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-02-08

Data wprowadzenia: 2012-02-08

Wyświetleń: 858

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-02-08

« POWRÓT

WYDRUK