» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 11/2012 z dnia 24.02.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/99 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej zmienionego Zarządzeniem nr 105/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2011 rokuSymbol: OR.Z.1430.10.2012

Zarządzenie nr11/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 24 lutego 2012 roku

w sprawie:

zmiany Zarządzenia nr 30/99 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 grudnia 1999 rokuw sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej zmienionego Zarządzeniem nr 105/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 listopada 2011 roku

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 26 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. 152, poz. 1223 z późn. zm.)

zarządzam,
co następuje:

§1

W Zarządzeniu nr 30/99 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadza się następującą zmianę: zmienia się treść załącznika Nr 6 do Instrukcji inwentaryzacyjnej, zgodnie z  Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 30/99 Starosty Tarnogórskiego z dnia 9 grudnia 1999 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej  nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-02-27

Data wprowadzenia: 2012-03-02

Wyświetleń: 1091

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 11/2012 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-03-02, Pobrań: 724, Typ: DOC, Rozmiar: 187.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-03-02

« POWRÓT

WYDRUK