» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 17/2012 z dnia 03.04.2012 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich GórachSymbol: OR.Z.1430.15.2012

Zarządzenie nr 17/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 3.04.2012 roku

w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 9, ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Zarządzam,
co następuje

§ 1

1. Przyjmowanie stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, odbywa się:

  a) poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.30 do godziny 15.30,
  b) wtorek od godziny 7.30 do godziny 17.00,
  c) piątek od godziny 7.30 do godziny 14.00.

2. W odniesieniu do niżej wymienionych komórek organizacyjnych przyjmowanie stron odbywa się:

1) w Wydziale Komunikacji:
  a) poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.30 do godziny 15.00,
  b) wtorek od godziny 7.30 do godziny 16.30,
  c) piątek od godziny 7.30 do godziny 13.30.

2) w Wydziale Budownictwa i Architektury:
  a) poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.30 do godziny 11.00 i od godziny 13:00 do godziny 15:30,
  b) wtorek od godziny 7.30 do godziny 11.00 i od godziny 13:00 do godziny 17:00,
  c) piątek od godziny 7.30 do godziny 14.00.

3) w komórce organizacyjnej "Geodeta Powiatowy":
  a) poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7.30 do godziny 15.00,
  b) wtorek od godziny 7.30 do godziny 16.30,
  c) piątek od godziny 7.30 do godziny 13.30.

4) w Biurze Paszportowym:
  a) poniedziałek, środa, czwartek od godziny 8.00 do godziny 15.00,
  b) wtorek od godziny 8.00 do godziny 16.30,
  c) piątek od godziny 8.00 do godziny 13.30.

5) w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  a) poniedziałek, środa, czwartek od godziny 8.30 do godziny 12.00 i od godziny 14.00 do godziny 15.30,
  b) wtorek od godziny 8.30 do godziny 12.00 i od godziny 14.00 do godziny 17.00.
  c) piątek od godziny 8.30 do godziny 13.00.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, Mickiewicza 41 i Sienkiewicza 16 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 56/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia godzin przyjmowania stron przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 maja 2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-04-03

Data wprowadzenia: 2012-04-04

Wyświetleń: 855

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-04

« POWRÓT

WYDRUK