» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 20/2012 z dnia 11.04.2012 roku w sprawie powołania Zespołu Spisowego do ujawnienia majątku pozostałego po zlikwidowanym Powiatowym Zakładzie Budżetowym w Tarnowskich GórachSymbol: OR.Z.1430.18.2012

Zarządzenie nr 20/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 11.04.2012r.

w sprawie:
powołania Zespołu Spisowego do ujawnienia majątku pozostałego po zlikwidowanym Powiatowym Zakładzie Budżetowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art.34 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592, z późn.zm.) oraz § 56 pkt 7) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjęty uchwałą Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku

zarządzam co następuje:

§1

W celu dokonania ujawnienia majątku pozostałego po zlikwidowanym Powiatowym Zakładzie Budżetowym w Tarnowskich Górach, powołuję Zespół Spisowy w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu - Andrzej Pilot - Wicestarosta Tarnogórski
2. Członek Zespołu - Joanna Niebylska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem
3. Członek Zespołu - Iwona Kalemba - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Mieniem
4. Członek Zespołu - Jolanta Kowalska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem
5. Członek Zespołu - Grażyna Nowakowska - Samodzielny Referent w Wydziale Budżetu i Finansów

§ 2

Zadaniem zespołu będzie ujawnienie majątku pozostałego po zlikwidowanym Powiatowym Zakładzie Budżetowym w Tarnowskich Górach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zespołu Spisowego. 


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Mieniem
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-04-11

Data wprowadzenia: 2012-04-12

Wyświetleń: 935

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-12

« POWRÓT

WYDRUK