» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Nr 21/2012 z dnia 11.04.2012 roku w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu i gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratowniczeSymbol: OR.Z.1430.19.2012

Zarządzenie Nr 21/2012
Starosty Tarnogórskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
z dnia 11.04.2012 roku

w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu i gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców
i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 i § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) w związku wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz zarządzeniem Nr 83/12 Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie opracowania planów obrony cywilnej województwa, powiatów (miast na prawach powiatu), gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz społeczne organizacje ratownicze


Zarządzam
co następuje:

§ 1

1. Powołuje się zespół ds. opracowania powiatowego planu obrony cywilnej, zwany dalej "zespołem".
2. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek organizacyjnych:
  1) Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
  2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach,
  3) Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach,
  4) Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bytomiu,
  5) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowskich Górach,
  6) Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.
3. Prace zespołu koordynuje Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, zwany dalej "koordynatorem".
4. Do prac zespołu koordynator może zaprosić przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania obrony cywilnej.
5. Ustalenie trybu pracy zespołu należy do koordynatora.

§ 2

Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin Powiatu Tarnogórskiego - szefowie obrony cywilnej, opracują plany obrony cywilnej, zwane dalej "planami".

§ 3

Szczegółowe zasady opracowywania planów obrony cywilnej miast i gmin Powiatu Tarnogórskiego stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Plany zostaną sporządzone w terminach:
- plany obrony cywilnej miast i gmin - do 30 października 2012 r.
- plan obrony cywilnej powiatu - do 30 listopada 2012 r.,

§ 5

Koordynację i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się koordynatorowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-04-12

Data wprowadzenia: 2012-04-17

Wyświetleń: 1285

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 21/2012 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-04-17, Pobrań: 975, Typ: DOC, Rozmiar: 109.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-17

« POWRÓT

WYDRUK