» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 23/2012 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: OR.Z.1430.21.2012

Zarządzenie nr 23/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 17.04.2012 roku

w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 25/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie: art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001  nr 142  poz. 1592  z późn. zm) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

W § 3 Zarządzenia nr 25/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego dodaje się ust 8a w brzmieniu "8a. Zakresy obowiązków Naczelników Wydziałów zatwierdzają nadzorujący dany Wydział Starosta, Wicestarosta, Członek Zarządu Skarbnik lub Sekretarz. Zakresy obowiązków Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza zatwierdza Starosta."

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 25/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10.03.2011 roku w sprawie przygotowywania i zatwierdzania opisów stanowisk pracy oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracowników w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz zakresów obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-04-17

Data wprowadzenia: 2012-04-17

Wyświetleń: 1223

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-17

« POWRÓT

WYDRUK