» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 28/2012 z dnia 20.04.2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i ArchitekturySymbol: OR.Z.1430.23.2012

Zarządzenie  28/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury

Na podstawie § 42 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011r. )

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:

  Marian Szukalski - Członek Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach,

  Członkowie Komisji: 

  Grzegorz Bugajewski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury,

  Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr.

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Budownictwa i Architektury, zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września 2011r. zmienionego Zarządzeniem nr 103/2011 z dnia 28 listopada 2011r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-04-23

Data wprowadzenia: 2012-04-24

Wyświetleń: 846

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-24

« POWRÓT

WYDRUK