» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 144/692/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 144/692/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 144/692/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 742.08 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/691/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Brygidzie Bochenek - p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży

Symbol: 144/691/2012

Załączniki:
1) 144/691/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/690/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert za realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 144/690/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 144/690/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 337.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/689/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 148/689/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 148/689/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 318.72 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/688/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 144/688/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 144/688/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1460.64 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/687/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 144/687/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 144/687/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1039.58 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/686/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 144/686/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 144/686/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5718.55 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 144/685/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej nieruchomości nr 210 - km 1 Jędrysek, obręb Kalety

Symbol: 144/685/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 144/685/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 442.98 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-03

WIĘCEJ »
POWRÓT