» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych osobowychKLAUZULE INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁACH STAROSTWA POWIATOWEGO
W TARNOWSKICH GÓRACH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski
email: starosta@tarnogorski.pl
nr telefonu: (32) 381-37-11,
2. inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach jest Aleksandra Binkowska
email: iodo@tarnogorski.pl
nr telefonu (32) 381-37-85,
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań tut. organów wynikających z obowiązujących przepisów – w związku z rozpoznaniem indywidualnej sprawy na wniosek strony bądź rozpoznawanej z urzędu ze skutkiem prawnym dla osób, których sprawa dotyczy.

Pozostałe klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych zostały zamieszczone w kartach informacyjnych poszczególnych wydziałów:

1. Biuro Rady Powiatu
2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
4. Wydział Administracji i Zarządzania
5. Wydział Budownictwa i Architektury – Powiatowy Konserwator Zabytków
6. Wydział Budżetu
7. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
8. Wydział Finansowo-Księgowy
9. Wydział Geodezji
10. Wydział Gospodarczy
11. Wydział Inwestycji i Drogownictwa
12. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
13. Wydział Komunikacji
14. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
15. Wydział Strategii i Rozwoju
16. Wydział Zdrowia i Spraw ObywatelskichOsoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2018-05-25

Wyświetleń: 923

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT