» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 249/1207/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia zobowiąznaia z tytułu umowy na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 249/1207/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 249/1207/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 464.86 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 249/1206/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 233/1138/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 249/1206/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 249/1206/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 72.03 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 249/1205/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXXV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 249/1205/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 249/1205/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 69.06 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 249/1204/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 249/1204/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 249/1204/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 93.79 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 249/1203/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 249/1203/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 249/1203/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 94.29 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 249/1202/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 249/1202/2013

Załączniki:
1) Uchwąła nr 249/1202/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 60.51 KB
2) ogłoszenie Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 249/1201/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 233/1139/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w przetargach na użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 249/1201/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 249/1201/2013 Typ: PDF, Rozmiar: 97.13 KB

Data wprowadzenia: 2013-03-08

WIĘCEJ »
POWRÓT