» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja II z dnia 17.12.2014r.

Tytuł:  uchwała nr II/29/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

Załączniki:
1) II/29/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 90.73 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/32/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego,

Załączniki:
1) II/32/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 91.44 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/31/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego radnego Jarosława Czapli do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych z podróżą służbową,

Załączniki:
1) II/31/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 93.35 KB

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/27/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok,

Załączniki:
1) II/27/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 178.08 KB

Data wprowadzenia: 2015-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/35/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Załączniki:
1) II/35/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 600.98 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/28/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) II/28/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 183.83 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr V/68/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 337 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/30/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/27/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,

Załączniki:
1) II/30/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 91.84 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr II/27/99 Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/26/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr LIV/502/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z 1 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późn. zm.,

Załączniki:
1) II/26/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 206.78 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr LIV/502/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 60.5 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/33/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.,

Załączniki:
1) II/33/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 157.26 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/36/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020,

Załączniki:
1) II/36/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 464.36 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/34/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) II/34/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 186.01 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/37/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok.

Załączniki:
1) II/37/2014 Typ: PDF, Rozmiar: 175.44 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-19

WIĘCEJ »
POWRÓT