» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 14/63/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjaźń", w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w rejonie ulic: Świetlanej, Parkowej, L. Staffa, Małej, A. Puszkina, Kopalnianej w Tarnowskich Górach

Symbol: 14/63/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 14/63/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 67.07 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 14/62/2015Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjaźń", w dzielnicy Śródmieście - Centrum w rejonie ulic: Szybów, Małej, Szczęść Boże, S. Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: 14/62/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 14/62/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 66.91 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 14/61/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjaźń", w dzielnicy Stare Tarnowice w rejonie ulic: Francuskiej, Włoskiej, G. Morcinka, Saperów, Fińskiej, W. Janasa, Donieckiej, Pyskowickiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 14/61/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 14/61/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 71.44 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 14/60/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic południowych miasta Tarnowskie Góry: Bobrowniki Zachód, Repty Śląskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjaźń", w dzielnicy Stare Tarnowice w rejonie ulic: Bałtyckiej i Łanowej w Tarnowskich Górach

Symbol: 14/60/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 14/60/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 60.62 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 14/59/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017

Symbol: 14/59/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 14/59/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 52.4 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 14/58/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2014 roku

Symbol: 14/58/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 14/58/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 14/57/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 14/57/2015

Załączniki:
1) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 295.57 KB
2) uchwała nr 14/57/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 63.86 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-10

WIĘCEJ »
POWRÓT