» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja III z dnia 17.02.2015r.

Tytuł:  uchwała nr III/55/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie wyboru nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/55/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 90.31 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/41/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Załączniki:
1) III/41/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 94.04 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XLVII/462/2013 Typ: DOC, Rozmiar: 96.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/40/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) III/40/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 196.94 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/53/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) III/53/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 94.54 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr I/18/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/52/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/12/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) III/52/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 93.61 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr I/12/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/48/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/48/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 93.89 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr I/21/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 42.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/47/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagrody "Orla i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego przyjętego uchwałą nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody "Orła i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/47/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 94.36 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr III/41/2003 Typ: DOC, Rozmiar: 50.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/46/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Załączniki:
1) III/46/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 179.11 KB
2) tekst ujednolicony uchwały nr XVI/171/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 475.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/38/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2014 roku

Załączniki:
1) III/38/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 290.94 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/39/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017

Załączniki:
1) III/39/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 3141.04 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/42/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b/1, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/42/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 94.35 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/43/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/43/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 91.39 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/44/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) III/44/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 93.35 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/45/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 uwzględniającego budowę obwodnicy Tarnowskich Gór

Załączniki:
1) III/45/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 184.25 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/49/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) III/49/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 513.68 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/50/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana G.T. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/50/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 238.87 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/51/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego upamiętnienia 70 rocznicy Tragedii Górnośląskiej

Załączniki:
1) III/51/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 174.88 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/54/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie wyboru nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/54/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 90.55 KB

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
POWRÓT