» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Sesja w dniu 17 lutego 2015 rokuData: 17 lutego 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2014 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2014 roku (druk nr 10/2015).
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu postępowania naprawczego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2017 (druk nr 11/2015).
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie Starosty Tarnogórskiego – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności Komisji za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 1/2015).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (druk nr 54/2014).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b/1, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 4/2015).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 7/2015).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6 (druk nr 3/2015).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 uwzględniającego budowę obwodnicy Tarnowskich Gór (druk nr 6/2015).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm. (druk nr 9/2015).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagrody „Orla i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego przyjętego uchwałą nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody „Orła i Róży” dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 8/2015).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/21/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 2/2015).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 5/2015).
19. Rozpatrzenie skargi złożonej przez pana G.T. na Starostę Tarnogórskiego.
20. Wybór nieetatowych członków Zarządu Powiatu.
21. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
23. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
24. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2015-02-09

Wyświetleń: 3369

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-09
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK