» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Sesja w dniu 28 kwietnia 2015 rokuData: 28 kwietnia 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniach 16 i 24 marca 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2018” (druk nr 34/2015).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie roczne z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 (druk nr 28/2015).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 31/2015).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 32/2015).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 (druk nr 33/2015).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody "Orła i Róży" dla Stowarzyszenia "Hospicjum Królowej Pokoju" w Tarnowskich Górach (druk nr 35/2015).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 30/2015).
12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2015-04-20

Wyświetleń: 2145

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-04-20

« POWRÓT

WYDRUK